http://fotografiabodahuelva.es/


Osebno dopolnilno delo – dodaten vir zaslužka | …

šivanje kot osebno dopolnilno delo
Osebno dopolnilno delo je posebna oblika dela, ki je določena kot izjema od dela na črno. Seznam del, ki se lahko opravlja v statusu osebnega dopolnilnega dela je natančno določen in omejen. Dohodek fizične osebe iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela je obdavčen z dohodnino.


Informiran.si - Osebno dopolnilno delo

Kupec izdelkov, ki kupi izdelke iz tretjega odstavka 12. člena ZPDZC-1 od posameznika kot osebe, ki opravlja osebno dopolnilno delo, za katerega ve, da nima priglašenega osebnega dopolnilnega dela, ali ve, da zanj ni pridobljena vrednotnica, omogoči delo na črno in se kaznuje z globo od 2.600 do 15.600 eurov, naročnik, ki ni posameznik, z globo od 420 do 1.600 eurov odgovorna oseba


Osebno dopolnilno delo - Portal GOV.SI

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja oseba, ki je zaposlena, brezposelna, upokojena, kot tudi študenti in dijaki starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo ima na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela.


Osebno dopolnilno delo ‒ vprašanje - MedOverNet

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.


osebno dopolnilno delo v praksi - MedOverNet

Osebno dopolnilno delo je posebna oblika dela, ki je določena kot izjema od dela na črno. Seznam del, ki se lahko opravlja v statusu osebnega dopolnilnega dela je natančno določen in omejen. Dohodek fizične osebe iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela je obdavčen z dohodnino.


Katerih dejavnosti ne morete opravljati kot osebno

osebno ime in naslov, davčna številka, dela, ki jih bo oseba opravljala kot osebno dopolnilno delo, kontaktni podatek (telefon ali e-naslov) regijo/-e, v katerih bo pretežno opravljal priglašene vrste ODD (neobvezno). Ob priglasitvi ODD AJPES posamezniku dodeli zaporedno številko.


Najprej v službo, potem osebno dopolnilno delo - iz …

Osebno dopolnilno delo urejata in omejujeta novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črtno ter pravilnik o izvajanju zakona s prilogami. Izvajalci osebnega dopolnilnega dela, ki so delali že pred 31. decembrom 2014, torej po starih predpisih, smejo v prehodnem obdobju še vedno opravljati dejavnosti, ki jih je našteval predpis iz leta 2002.


Videos of Šivanje Kot Osebno Dopolnilno Delo

Furs v dokumentu o ODD namreč pojasnjuje, da je pri odločanju, katera dela se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, potrebno upoštevati tudi omejitve, ki izhajajo iz drugih predpisov, ki regulirajo izvajanje posameznih dejavnosti, predvsem z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja (npr. priprava hrane, zdravstvenih pripomočkov, kozmetičnih izdelkov ipd.


Za osebno dopolnilno delo ni veliko izbire

Osebno dopolnilno delo je oblika opravljanja dela prek vrednotnice, dokumenta, na podlagi katerega lahko opravljamo določena dela, ki so razdeljena na seznam A in seznam B. Dela, ki jih zajema osebno dopolnilno delo ne morejo biti opravljena prek študentske napotnice.


Images of Šivanje Kot Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo je ena od atipičnih oblik dela, s katero lahko posameznik dodatno zasluži, in predvideva drugo, primarno zaposlitev. V nekaterih primerih je to dobro unovčen hobi, lahko je možnost zaslužka za študente ali upokojence (delo prek vrednotnic namreč ne vpliva na njihove statuse), lahko pa je tudi prvi korak na poti do samostojnega podjetja.


Osebno dopolnilno delo - Portal GOV.SI

Navedeno pomeni, da je pri odločanju, katera dela se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, potrebno upoštevati tudi omejitve, ki izhajajo iz drugih predpisov, ki regulirajo izvajanje posameznih dejavnosti, predvsem z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja (npr. priprava hrane, zdravstvenih pripomočkov, kozmetičnih izdelkov ipd.).


Últimos Trabajos

Twitter ·

Boda en Huelva

Postboda en Huelva, Mazagón · Noelia + Richard

12.12.2012 ·

ningún comentario

Postboda en Mazagón-Huelva (17)

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Huelva, La Rábida · Virginia + Iván

09.03.2012 ·

ningún comentario

Preboda Huelva_La Rábida · Fernando Moreno (18)

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Huelva · María + Javi | Highlights

08.28.2012 ·

2 comentarios

Fotografo-Boda-Huelva-Fotografo-Boda-Diferente

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Tharsis, {Huelva} · Noelia + Richard

08.24.2012 ·

ningún comentario

Preboda en Tharsis-Huelva

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Tharsis, Huelva. Nora + Freddy

08.22.2012 ·

1 comentario

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en La Antilla, Lepe {Huelva} · Ana + Felipe

08.20.2012 ·

ningún comentario

Boda-La Antilla-Fotos-Boda

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda Playa del Espigón, Huelva. Nora + Freddy

09.29.2011 ·

3 comentarios

Ver Más

Boda en Huelva

Party!! Boda Mariluz + Nacho en Huelva

09.12.2011 ·

ningún comentario

Ver Más

bodas

Preboda en Huelva. Ana + Felipe

08.16.2011 ·

ningún comentario

Huelva-boda-preboda-fotos

Ver Más

bodas

PostBoda en Huelva con Noe y Sebas

08.02.2011 ·

ningún comentario

Fernando Moreno - Fotografo de Boda (20)

Ver Más

up

up

Jan  / Feb  / Mar  / Apr  / May  / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / 

Dec

Jan  / 

Feb

 / Mar  / 

Apr

 / 

May

 / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / Dec