http://fotografiabodahuelva.es/


Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Stroški pogreba pa so praviloma zelo visoki, sploh po ukinitvi pogrebnine kot univerzalne pravice za vse. Država pri plačilu pogrebnih stroškov priskoči na pomoč le še socialno šibkim.Če je družinski član, ki je poskrbel za pogreb pokojnika, na dan njegove smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali


eUprava - Vloga

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana Dne 3. 12. 2013 sta bila v Uradnem listu RS objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


Pogreb: koliko denarja potrebujemo? - ZPS

Vzdrž. hišnega vodov. omrežja; Vzdrž. vodomernih jaškov / niš; Varčevanje vode; 10 pravil za varčevanje z vodo


Denarna socialna pomoč | GOV.SI

Z vlogo lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino). Možni načini oddaje: Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:


Uradni list - Višja denarna socialna pomoč in …

POGREBNINA IN POSMRTNINA Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči.posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali …


Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot …

izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba
Izredna denarna socialna pomoč in njeni dve obliki – izredna denarna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in po smrti družinskega člana (posmrtnina), se ne vračata. Če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je bil zapustnik prejemnik denarne socialne pomoči po 1.


Uradni list - Vsebina Uradnega lista

Ena izmed državnih pomoči je izredna denarna socialna pomoč (IDSP), ki je namenjena vsem državljanom Slovenije. Ne glede na to, ali ste zaposleni, živite v lastni hiši in imate svoj avto, če je vaša plača nizka, ste lahko do te pomoči upravičeni.


Pogrebnina: Komu in koliko bo pomagala država

Vloga za izredno denarno socialno pomoč Ministrstvo za delo, družino, Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu . Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika . Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:


Upokojenci, veste, katere denarne pomoči vam …

izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba
VlogaVloga za pogrebnino in posmrtnino. Z vlogo lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino).


Obvestilo – izredna denarna socialna pomoč kot …

Z vlogo lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino). Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico.


Últimos Trabajos

Twitter ·

Boda en Huelva

Postboda en Huelva, Mazagón · Noelia + Richard

12.12.2012 ·

ningún comentario

Postboda en Mazagón-Huelva (17)

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Huelva, La Rábida · Virginia + Iván

09.03.2012 ·

ningún comentario

Preboda Huelva_La Rábida · Fernando Moreno (18)

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Huelva · María + Javi | Highlights

08.28.2012 ·

2 comentarios

Fotografo-Boda-Huelva-Fotografo-Boda-Diferente

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Tharsis, {Huelva} · Noelia + Richard

08.24.2012 ·

ningún comentario

Preboda en Tharsis-Huelva

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Tharsis, Huelva. Nora + Freddy

08.22.2012 ·

1 comentario

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en La Antilla, Lepe {Huelva} · Ana + Felipe

08.20.2012 ·

ningún comentario

Boda-La Antilla-Fotos-Boda

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda Playa del Espigón, Huelva. Nora + Freddy

09.29.2011 ·

3 comentarios

Ver Más

Boda en Huelva

Party!! Boda Mariluz + Nacho en Huelva

09.12.2011 ·

ningún comentario

Ver Más

bodas

Preboda en Huelva. Ana + Felipe

08.16.2011 ·

ningún comentario

Huelva-boda-preboda-fotos

Ver Más

bodas

PostBoda en Huelva con Noe y Sebas

08.02.2011 ·

ningún comentario

Fernando Moreno - Fotografo de Boda (20)

Ver Más

up

up

Jan  / Feb  / Mar  / Apr  / May  / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / 

Dec

Jan  / 

Feb

 / Mar  / 

Apr

 / 

May

 / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / Dec