http://fotografiabodahuelva.es/


Geometrija v ravnini

1) OBODNI KOT NAD LOKOM je kot z vrhom na krožnici, ki ne leži na danem loku in krakoma, ki vsebujeta krajišči loka. 2) OBODNI KOT NAD TETIVO je kot z vrhom na krožnici in krakoma, ki vsebujeta krajišči tetive (krajišči tetive morata ležati na različnih krakih kota).


OBODNI IN SREDIâČNI KOTI

Obodni kot nad lokom l ima vrh v točki C na loku k, njegova kraka pa krožnico sekata v krajiščih loka: Izrek o središčnem in obodnem kotu se glasi: Središčni kot meri dvakratno vrednost obodnega kota nad istim lokom: Talesov izrek o kotu v polkrogu. Naj bo daljica AB premer kroga. Krožni lok AB in njegov dopolnilni lok predstavljata


Obodni kot - SIO

Središčni in obodni kot. Animacija prikazuje zakonitost, da je središčni kot nad istim krožnim lokom vedno dvakrat večji od obodnega.


NARAVNA ŠTEVILA 1,2,3, . V

Pri tem veljata naslednji definiciji: Središčni kot nad lokom AB je kot, ki ima vrh v središču krožnice, kraka pa sta določena s krajiščema loka AB.; Obodni kot nad lokom AB je kot, ki ima vrh na nasprotnem loku, kraka pa sta določena s krajiščema loka AB.; Posebna različica tega izreka je Talesov izrek, ki velja za središčni kot 180°.Obodni kot je v tem priemru pravi kot (90°).


Krog in krožnica - MarcusMaths

Vsi obodni koti nad istim lokom dane krožnice so skladni. Središčni kot nad danim lokom je dvakrat večji od obodnega kota nad istim lokom. Kot v polkrogu je kot, ki ima vrh na krožnici, kraka pa potekata skozi krajišči premera krožnice. Središni kot je v tem primeru 180(, torej je kot v polkrogu pravi kot


Obodni kot - SIO

obodni kot nad lokom

kroˇznice, pravimo kotu ∠ASB srediˇsˇcni kot nad lokom AB. Ce pa dani dve toˇckiˇ poveˇzemo s poljubno tretjo toˇcko T na kroˇznici, pa dobimo obodni kot ∠ATB. Slika 14: Srediˇsˇcni kot β in obodni kot α. Lastnosti srediˇsˇcnega in obodnega kota opisujejo naslednji izreki: • Vsi obodni koti nad istim lokom so enako veliki.


Krožnica ter središčni in obodni kot :: OpenProf.com

66. Definirajte središčni in obodni kot v krogu. V kakšni zvezi sta, če ležita nad istim lokom? Kaj veš o kotu v polkrogu? Primer: Kolikšen je obodni kot, če je središčni 1800. 67. Definiraj kotne funkcije v pravokotnem trikotniku . .° = 36αPrimer : V pravokotnem trikotniku meri kateta a = 6cm in kot Izračunaj dolžino hipotenuze. 68.


Krožnica ter središčni in obodni kot :: OpenProf.com

Obodni kot nad lokom AB je kot φ, ki ima vrh na dopolnilnem loku loka AB, njegova kraka potekata skozi krajišči loka, lok AB pa leži v kotu φ. Velja izrek o središčnem in obodnem kotu: Središčni kot je dvakrat večji od obodnega kota nad istim lokom. Vsi obodni koti nad istim lokom so med sabo skladni. Klikni tukaj za gibljivi prikaz.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA USTNI DEL POKLICNE MATURE

obodni kot nad lokom

OBODNI IN SREDIâČNI KOTI S pomočjo programa GeoGebra si bomo pogledali zvezo med obodnim in srediãčnim kotom ter ponovili, kako ju konstruiramo. V 6. sklopu ukazov izberemo izbiro Krožnica s središčem in točko na njej: Z dvema klikoma konstruiramo krožnico.


Izrek o središčnem in obodnem kotu - Wikipedija, …

Zbirka rešenih nalog in vaj iz poglavja Krožnica ter središčni in obodni kot.


Izrek o središčnem in obodnem kotu - Wikipedija, …

Obodni kot nad lokom AB je kot φ, ki ima vrh na dopolnilnem loku loka AB, njegova kraka potekata skozi krajišči loka, lok AB pa leži v kotu φ. Velja izrek o središčnem in obodnem kotu: Središčni kot je dvakrat večji od obodnega kota nad istim lokom. Vsi obodni koti nad istim lokom so med sabo skladni.


Últimos Trabajos

Twitter ·

Boda en Huelva

Postboda en Huelva, Mazagón · Noelia + Richard

12.12.2012 ·

ningún comentario

Postboda en Mazagón-Huelva (17)

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Huelva, La Rábida · Virginia + Iván

09.03.2012 ·

ningún comentario

Preboda Huelva_La Rábida · Fernando Moreno (18)

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Huelva · María + Javi | Highlights

08.28.2012 ·

2 comentarios

Fotografo-Boda-Huelva-Fotografo-Boda-Diferente

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Tharsis, {Huelva} · Noelia + Richard

08.24.2012 ·

ningún comentario

Preboda en Tharsis-Huelva

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Tharsis, Huelva. Nora + Freddy

08.22.2012 ·

1 comentario

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en La Antilla, Lepe {Huelva} · Ana + Felipe

08.20.2012 ·

ningún comentario

Boda-La Antilla-Fotos-Boda

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda Playa del Espigón, Huelva. Nora + Freddy

09.29.2011 ·

3 comentarios

Ver Más

Boda en Huelva

Party!! Boda Mariluz + Nacho en Huelva

09.12.2011 ·

ningún comentario

Ver Más

bodas

Preboda en Huelva. Ana + Felipe

08.16.2011 ·

ningún comentario

Huelva-boda-preboda-fotos

Ver Más

bodas

PostBoda en Huelva con Noe y Sebas

08.02.2011 ·

ningún comentario

Fernando Moreno - Fotografo de Boda (20)

Ver Más

up

up

Jan  / Feb  / Mar  / Apr  / May  / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / 

Dec

Jan  / 

Feb

 / Mar  / 

Apr

 / 

May

 / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / Dec