http://fotografiabodahuelva.es/


Prijava, sprememba in odjava obveznega …

K prijavi zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze oz. razvezanega zakonca ali partnerja kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje morate predložiti izjavo o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi.


VLOŽNIK - ivancna-gorica.si vloga za zavarovanje kot občan

Za odobritev odloga oziroma obročnega plačila davka je treba označiti, ali se kot zavarovanje predlaga ustrezen instrument zavarovanja iz 117. člena ZDavP-2 ali se dovoli vknjižba zastavne pravice v ustrezen register. Če se kot vrsta zavarovanja predlaga instrument zavarovanja, je treba …


eUprava - Vloga

Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje pridobi lastnost zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje oziroma največ za 30 dni pred dnevom vložitve te prijave, vendar ne prej, kot z datumom 1.1.2014 (datum uveljavitve ZMEPIZ-1), če v tem obdobju ni bila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana na drugi podlagi.


VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZPITA KOT OBČAN vloga za zavarovanje kot občan

VLOGA ZA PRIDOBITEV OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA KOT OBČAN PO 21. TOČKI 15. ČLENA ZZVZZ Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, UL RS, ãt. 72/2006, UPB3, UL RS, ãt. 76/2008) ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja


Kako urediti osnovno zavarovanje kot obcan? - …

Za ureditev zavarovanja oseba na center za socialno delo vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. O pravici center za socialno delo odloči z odločbo, pravico pa prizna največ za obdobje, za katero se lahko prizna denarna socialna pomoč.


VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZPITA KOT OBČAN vloga za zavarovanje kot občan

Dobrodošli na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na podstraneh spletne strani lahko uporabljate naslednje bližnjice: pritisnite Ctrl + Alt + U izvede Skok na začetek vsebine, pritisnite Ctrl + Alt + R izvede Beri vsebino, pritisnite Ctrl + Alt + S izvede Ustavi branje, pritisnite Ctrl + Alt + C izvede Nadaljuj z branjem.


Zavarovana kot občanka - MedOverNet

VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZPITA KOT OBČAN Ime in priimek kandidata: TOČEN NASLOV ZA IZSTAVITEV RAČUNA: ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot predelana snov, določena z učnim načrtom. V _____, dne _____ Podpis


POGOJI ZA PRIDOBITEV OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA …

114/06-ZUTPG, 91/07 in 76/08) in Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur.l.RS, št. 126/08) vlagam vlogo za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan po 21. točki 15. člena citiranega zakona. I. PODATKI O VLAGATELJU (pišite s tiskanimi črkami)


Zahteva za priznanje pravice do vdovske ali družinske

2 / 5 Obr. ZPIZ 10323-1-1 Zahteva za priznanje pravice do vdovske ali družinske pokojnine II.Vdovska oziroma del vdovske pokojnine za zakonca ali za osebo, ki je živela z zavarovancem v zunajzakonski skupnosti oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi.


Últimos Trabajos

Twitter ·

Boda en Huelva

Postboda en Huelva, Mazagón · Noelia + Richard

12.12.2012 ·

ningún comentario

Postboda en Mazagón-Huelva (17)

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Huelva, La Rábida · Virginia + Iván

09.03.2012 ·

ningún comentario

Preboda Huelva_La Rábida · Fernando Moreno (18)

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Huelva · María + Javi | Highlights

08.28.2012 ·

2 comentarios

Fotografo-Boda-Huelva-Fotografo-Boda-Diferente

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda en Tharsis, {Huelva} · Noelia + Richard

08.24.2012 ·

ningún comentario

Preboda en Tharsis-Huelva

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en Tharsis, Huelva. Nora + Freddy

08.22.2012 ·

1 comentario

Ver Más

Boda en Huelva

Boda en La Antilla, Lepe {Huelva} · Ana + Felipe

08.20.2012 ·

ningún comentario

Boda-La Antilla-Fotos-Boda

Ver Más

Boda en Huelva

Preboda Playa del Espigón, Huelva. Nora + Freddy

09.29.2011 ·

3 comentarios

Ver Más

Boda en Huelva

Party!! Boda Mariluz + Nacho en Huelva

09.12.2011 ·

ningún comentario

Ver Más

bodas

Preboda en Huelva. Ana + Felipe

08.16.2011 ·

ningún comentario

Huelva-boda-preboda-fotos

Ver Más

bodas

PostBoda en Huelva con Noe y Sebas

08.02.2011 ·

ningún comentario

Fernando Moreno - Fotografo de Boda (20)

Ver Más

up

up

Jan  / Feb  / Mar  / Apr  / May  / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / 

Dec

Jan  / 

Feb

 / Mar  / 

Apr

 / 

May

 / Jun  / Jul  / 

Aug

 / 

Sep

 / Oct  / Nov  / Dec